014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

Sistemi dojave provala

Zbog ekonomičnosti u odnosu na ostale sisteme tehničke zaštite kao i relativno kratkog vremenskog intervala potrebnog za implementaciju ovakvog sistemskog rešenja sistemi za detekciju provale predstavljaju najčešći vid zaštite lica i objekata bez obzira na njihovu veličinu i namenu. Sagledavanjem potreba i naviika korisnika kao i pažlivim odabirom opreme koja će na odgovarajući način zaštititi prostor ali se pritom uklopiti u njega dobijamo jedinstvenu celinu koja će štititi kompetan prostori i lica koja se nalaze u njemu.

.