014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

Sistemi video nadzora

Funkcija sistema video nadzora je obezbeđivanje informacija korisniku radi adekvatne rekacije, kao i arhiviranje informacija radi neke naknadne istrage.

U ponudi imamo kolor kamere kako za unutašnju tako i za spoljašnju montažu, raznih proizvođača (Honeywell, Hi-Resolution…), spped dome kamere sa odgovarajućom tastaturom i džojstikom (Hi-Resolution), kvad delitelje i svičere, kartice za nadzor putem računara (Magic Radar), DVR snmače od 4 do 16 video ulaza, različitih broja frejmova i drugih tehničkih karakteristika. DVR snimači se priključuju na CRT i TFT monitore radi prikaza slika sa kamera.

Mogućnost bežičnog prenosa video signala do max. 15 km, kao i prenos video signala uporednom paricom.

Termostabilna kućišta za spoljnu montažu, klasična i kupolna kućišta za unutrašnju montažu, kao i opciono vandal otporna kupolna kućišta.

HDCVI CCTV

HDCVI (High Definition Composite Video Interface) je tehnologija nove generacije koju je razvila kompanija Dahua Technology. Ovaj sistem velikom brzinom menja svet video nadzora i pruža neuporedivo viši kvalitet slike. Zahvaljujući veoma povoljnoj ceni ovi sistemi vrlo brzo menjaju postojeće analogne sisteme i uskoro će biti dominantni na tržištu video nadzora visoke rezolucije. Instalacija novih HDCVI sistema video nadzora, odnosno zamena postojećih analognih sistema HDCVI tehnologijom je u mnogome pojednostavljena jer se za prenos signala koristi već postojeća koaksijalna instalacija. Jednom rečju HDCVI je industrijski proboj, revolucionarna tehnologija koja nudi megapikselni kvalitet slike pri prenosu na većoj udaljenosti uz prednosti lake instalacije.

HDVI

HDCVI tehnologija omogućava prenos signala u FULL HD rezoluciji putem koaksijalne instalacije, tako da se sam proces instalacije ne razlikuje od instalacije standardnih analognih sistema video nadzora. Šta više, zamena postojećih analognih sistema je jednostavna odnosno potrebno je zameniti postojeće analogne snimače i kamere novom HDCVI tehnologijom, čime se dobija FULL HD megapikselni kvalitet slike. S obzirom na činjenicu da se prenos vrši preko koaksijalnog kabla, HDCVI obezbeđuje pouzdan prenos na većim razdaljinama bez upotrebe dodatnih pojačivača. Prenos podataka na 700 metara preko koaksijalnog kabla se može realizovati u zavisnosti od izabranog kabla. U poređenju sa HD-SDI sistemima, HDCVI pokazuje izrazitu prednost. Kablovski prenos preko HD-SDI doseže najviše100metara, dok HDCVImože osvariti razdaljinu i do 700 metara koristeći RG 6 kabl koji sadrži nisku stopu distorzije signala

Tri signala (video, audio i ptz kontrola) se prenose preko jednog kabla, tako da ovo rešenje dodatno pojednostavljuje kabliranje, usput omogućavajući gladak prenos svih signala. Neke od osnovnih prednosti HDCVI video nadzora su sledeće:

  • Jeftina i jednostavna nadogradnja na FULL HD sistem nove generacije
  • Megapikselni nekompresovani kvalitet slike u rezolucijama 1080p (1920×1080) i 720p(1280×720)
  • Video transmisija velikog dometa bez kašnjenja, bez potrebe za pojačivačima i dodatnom opremom
  • Veoma otporan na smetnje, jako dobro zaštićen. Konstatan prenos signala i prikaz bez problema kao što je opadanje broja frejmova

Kao i kod analognih snimača i HDCVI snimačima se može pristupiti sa udaljene lokacije preko interneta. Pregled preko računara se može ostvariti na dva načina: ili korišćenjem web pretraživača ili korišćenjem najnovije verzije aplikacije Smart PSS. Prgled preko smart mobilnog telefona se ostavruje pomoću aplikacija iDMSS (za Ios) ili gDMSS (za android).

.