014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

Sistemi dojave požara

ADRESABILNA dojava požara

Adresabilna centrala serije “Solution F1“ je modularna, mikroprocesorski kontro- lisana centrala najnovije generacije. Na centralu se mogu priključiti (preko odgovarajućih modula) kako konve- ncionalni tako i analogno-adresabilni javljači požara. Centrala podržava dete- ktore, module i sirene sa Hochiki ESP-protokolom kao i konvencionalne javljače serije CDX kao i većina drugih pro- izvođača. ESP prevazilazi probleme sa komunikacijom u uslovima izraženih električnih smetnji, primenom metode detekcije greške. Ovo ga čini imunim na šum i na ostale komunikacione pro- bleme kao što su preslušavanje između kablova, čime su eleminisane lažne do- jave usled netačnosti podataka…

KONVENCIONALNA dojava požara

Proizvodnja centrale sa jednom zonom za stepenišni prostor u stambenim zgradama, proizvodnja elektronske centrale sa 3 kao i mikroprocesorske centrale sa LCD-om kapaciteta 8 i 16 zona za male i srednje objekte, u osnovnoj izvedbi sa tranzistorskim i relejnim izlazima. Sopstvena proizvodnja ručnih javljača požara, paralelenih tabloa i indikatora, DC kovertora i sirena

U ponudi imamo i mikroprocesorske centrale serije NK 700 Kilsen iz Španija. Centrale imaju tranzistorske, relejne izlaze i mogućnost daljinskog reseta. Na gore navedenim centralama moguće je priključiti javljače serije ECO, serije 300, odnosno 600 proizvođača System Sensor (Ademco) Italija, kao i javljače serije CDX proizvođača Hochiki, takođe moguće je povezati i druge specijalne javljače, kao npr. linearne optičke detektore dima (beam-detectors).

.