014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

Sistemi dojave gasa

Sistemi za detekciju otrovnih i eksplozivnih gasova koriste se sve više u industriji, javnim garažama ali i u domaćinstvima radi sprečavanja nekontrolisanog mešanja otrovnih ili eksplozivno-zapaljivih gasova sa vazduhom što predstavlja veliku opasnost za ljude i imovinu.

Investicija u sisteme za detekciju i dojavu požara nije samo stvar pametne poslovne odluke kojom se štite ljudski životi i imovina, već i zakonska obaveza, budući da je ova oblast striktno regulisana odgovarajućim propisima. Našim klijentima nudimo sisteme koji ispunjavaju sve relevantne standarde iz ove oblasti i obezbeđuju brzu detekciju pretnji.

.