014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

TELEFONSKA DOJAVA PROVALE PUNTO+

 

  • programiranje parametara uz vizuelnu kontrolu
  • dva ulazna kanala (jedna govorna poruka po kanalu)
  • dojava na pet telefonskih brojeva
  • mogućnost memorisanja trenutno zauzetih brojeva radi kasnijeg ponovnog pozivanja
.