014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

Protivpožarna centrala – SOLUTION F1

“Solution F1” protivpožarne centrale su modularne, najsavremenije protivpožarne centrale najnovije generacije..

One su tako razvijene da zadovoljavaju svim standardima i posebnostima i to na najvišem nivou!

Ovde pogledajte detaljnu tehničku dokumentaciju – preuzmite PDF

.