014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

PRODUŽETAK POZIVNE STANICE

 

  • metalni tasteri kratkog hoda sa pozlaćenim kontaktima
  • tastere nije moguće izvaditi niti ugurati u kućište
  • lako se povezuje sa pozivnom stanicom
  • moguće je povezivanje većeg broja produžetaka na jednu pozivnu stanicu
.