014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

POZIVNE STANICE VIDEO TIPA

 

  • izuzetan kvalitet prenosa video i audio signala uz kolor ili crno-belu kameru
  • metalni tasteri kratkog hoda sa pozlaćenim kontaktima
  • tastere nije moguće izvaditi niti ugurati u kućište
  • ugrađena mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim filterom i pojačavačem
  • u slučaju većeg broja korisnika kombinuju se sa jednim ili više produžetaka
.