014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

 

  • kvalitetna, pouzdana i laka za servisiranje
  • 14900 programiranih artikala
  • do 20 karaktera za opis artikla
  • softver za programiranje artikala preko PC računara
  • mogućnost ubacivanje ikona
  • softver za ubacivanje ikona
.