014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

 

  • namenjen za izdavanje računa preko PC računara, (apotekama, restoranima, prodavnicama, supermarketima, benzinskim pumpama, buticima)
  • prilagodljiv svim vrtama POS oblasti sa velikim brojem izdatih računa
  • 60.000 programiranih artikala
  • isporučuje se sa osnovnim programom za prodaju i kablovima za vezu
  • štampač: tih termalni, dvostrani, SEIKO LTP4242B, širina trake58 mm, 35 karaktera po liniji, automatski sekač papira
  • tastatura: 4 panel tastera
  • priključci 2 RS232 za PC i dodatni displej za kupca i priključak za fioku
.