014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

 

  • digitalni dualno optički PIR visokih karakteristika za spoljnju montažu
  • ne reaguje na kućne ljubimce težine do 40kg/90lb
  • kućište otporno na udar i temperaturne promene
  • UV zaštita
  • optički sistem sa dualnim filtriranjem
  • podešavanje osetljivosti u više nivoa
.