014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

Fiskalna kasa DP-35 – INT RASTER

 

 • 10.000 artikala
 • Naziv artikala: 22 karaktera
 • Latinica, ćirilica, mala /velika slova
 • Zaglavlje: do 10 linija
 • Način plaćanja: gotovina, ček, kartica
 • Prikaz iznosa u drugim valutama (EUR, USD…)
 • Izveštaj o prodatim artiklima, operaterima
 • Automatska promena vremena
 • Integrisan GPRS terminal
 • LCD displej sa 4 reda
 • Displej za kupce
 • Termo rolne 2x28X40 mm
 • Konekcija: PC, bar kod, vaga, fioka
 • 33 tastera
 • Štampač CITIZEN MLT- 288
.