014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

Fiskalna kasa DP-25 – INT RASTER

 

 • 10.000 artikala
 • Naziv artikala: 22 karaktera
 • Latinica, ćirilica, mala /velika slova
 • Zaglavlje: do 10 linija
 • Način plaćanja: gotovina, ček, kartica
 • Prikaz iznosa u drugim valutama (EUR, USD…)
 • Izveštaj o prodatim artiklima, operaterima
 • Automatska promena vremena
 • Itegrisan GPRS terminal
 • Režim fiskalnog štampača
 • Bluetooth (opcija)
 • Daljinsko administriranje preko GPRS
 • 33 tastera
 • Štampač EPSON M-T-173H
 • Drop- in mehanizam
.