014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

Adresabilni ručni javljač BGU-E

Adresabilni ručni javljač požara BGU-E, crvene boje, ABS, (DIN 14655), aktiviranje javljača razbijanjem stakla i pritiskom na dugme sa dvostrukim izolatorom kratkog spoja petlje, dvobojna LED (crvena za alarm, žuta za kratak spoj), VdS br. G 202 028.

 

 

 • Radni napon: 17 do 41V DC
 • Mirna struja (normalan režim): 160 µA
 • Mirna struja (režim rezervnog napajanja): 120 µA
 • Alarmna struja: 5 mA
 • Metoda prenosa podataka: Digitalna komunikacija ESP-protokolom
 • Temperaturni opseg radne okoline: -10°C do + 70°C
 • Vlažnost vazduha : Maks.95%RH, bez kondenzacije do + 40°C
 • Stepen zaštite: IP52 (opciono IP54)
 • Boja/materijal: RAL3000 / ABS
 • Ugao otvaranja vratanca: 96˚
 • Težina: 250g
 • DDimenzije : 135x135x37mm
.