014/228 - 127
office@frenkialarm.rs

Adresabilni podesivi modul CHQ-POM

AAdresabilni podesivi izlazni modul CHQ-POM, jedan podesiv izlaz 2-32mA (24V DC) podesiv u koracima od 2mA, dva nezavisna ulaza za alarm i smetnju nadzirana na prekid i kratak spoj voda. Napajanje modula sa petlje, VdS br. G 210 113, CE sertifikat: 0832-CPD-1115.

 

 

 • Radni napon: 17 do 41V DC
 • Mirna struja (normalan režim): 200 µA
 • Alarmna struja: 2 do 32mA (u zavisnosti od podešenosti)
 • Metoda prenosa podataka: Digitalna komunikacija ESP-protokolom
 • Završni otpor ulaza: 10 kΩ
 • Alarmni otpor ulaza: 470Ω
 • Temperaturni opseg radne okoline: -10°C do + 50°C
 • Temperaturni opseg skladištenja: : -20°C do + 60°C
 • Vlažnost vazduha : Maks.95%, bez kondenzacije do + 40°C
 • Stepen zaštite: IP54
 • Težina: 30g
 • Dimenzije : 65x42x19mm
.